top of page
extrusion detail.webp

RUBBER AFDICHTING

Rubber is nog altijd een van de meest gebruikte materialen voor het creëren van afdichtingen. De uitstekende elastische eigenschappen lenen zich uitermate voor het onderdruk afdichten van een opening tussen twee constructiedelen. Indien rubber het juiste materiaal is voor uw afdichting moet er bepaald worden welke rubbersoort het beste kan worden ingezet. Dit is afhankelijk van de temperaturen, belastingen, constructietoleranties, levensduur verwachting, invloed van UV, Ozon of chemische omgevingen. Het is dus van groot belang om de functionele eisen van de applicatie af te stemmen met de specifieke eigenschappen van de verschillende rubbersoorten.

Contact
Rubber afdichting: Over het bedrijf
bottom of page